ZOBACZ
RÓWNIEŻ

Polski Kamień Polski Kamień Caraibik Caraibik SILVER SILVER GOLD GOLD

Decor Granit

Matka Natura

Oferowane przez nas piękne kruszywa używane do produkcji tynków mozaikowych DECOR GRANIT zostały nam podarowane przez ” Matkę Naturę”. Natura jednak  nie gwarantuje, że w kolejnych etapach pozyskiwania surowca da nam identyczny jego kolor . Nie mamy wpływu na niewielkie różnice kolorystyczne kruszyw ,  w Państwa gestii pozostaje więc  :

  1. Dokładne oszacowanie i jednorazowy zakup produktu w ilości niezbędnej do pokrycia zaplanowanej powierzchni .
  2. Jeżeli powierzchnia, na którą zamierzamy aplikować tynk mozaikowy jest większa niż wydajność z jednego opakowania, należy niezbędną ilość  produktu z wielu opakowań wymieszać w większym pojemniku tak, aby jego  ilość była wystarczająca na pokrycie jednego elementu konstrukcyjnego (np. pojedyncza ściana , fragment cokołu obejmujący jedną stronę budynku itp.)

Dodatkowo, dla uzyskania lepszego efektu dekoracyjnego, zalecamy dwukrotne zagruntowanie podłoża  pod mozaikę gruntem w kolorze dedykowanym do wybranej przez Państwo kompozycji kruszyw.

 

 

Przygotowanie mozaiki.

Niezbędną ilość mozaiki (jak sugerowano wyżej) należy delikatnie wymieszać mieszadłem wstęgowym. Zbyt długie i zbyt intensywne mieszanie produktu może powodować ścieranie się kruszywa i zmianę jego zabarwienia.

 

Wykonanie wyprawy

 

Odpowiednio wysezonowane , suche, spójne i równe podłoże należy pokryć EUROPUTZ Gruntem Uniwersalnym w kolorze określonym przez producenta i odpowiednim do użytej kombinacji kolorystycznej kruszyw oraz pozostawić do całkowitego wyschnięcia – min. 24 h. Duże płaszczyzny należy podzielić na obszary technologiczne.

Przygotowaną uprzednio mozaikę należy  nanosić równomiernie na grubość ziarna użytego kruszywa na wcześniej przygotowane i suche podłoże. Do nanoszenia produktu należy użyć  pacy ze stali nierdzewnej. Po nałożeniu, całą powierzchnię (lub jej fragment technologiczny) należy delikatnie(!) wygładzić pacą , prowadząc ją w jednym kierunku.

Tak wykonaną wyprawę należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia, chroniąc ją przed działaniem wody, nadmiernej wilgoci, bezpośrednim nasłonecznieniem i przeciągami.

 

Po zakończaniu prac lub przy planowaniu dłuższych przerw, narzędzia należy umyć w ciepłej wodzie.

 

ZALECENIA TECHNOLOGICZNE:

    Prace aplikacyjne oraz schnięcie wyprawy powinno przebiegać w temperaturze nie niższej niż +5oC i nie wyższej niż +25oC.

    Do aplikowania produktu należy używać odpowiednio wysokiej jakości narzędzi, nie powodujących powstawania przebarwień, tzw. „przypaleń”

    Należy unikać zbyt intensywnego wygładzania wyprawy, mogącego doprowadzić do powstania przebarwień i znacznego pogorszenia jej estetyki.

    Do gruntowania podłoża należy używać wyłącznie gruntu Uniwersalnego EUROPUTZ w kolorze określonym dla danej kompozycji kolorystycznej.

    Przy planowaniu prac należy uwzględnić fakt, że produkt oparty jest na kruszywach naturalnych, mogących nieznacznie różnić się kolorystyką oraz stopniem trudności wykonania (w zależności od użytej kompozycji kolorystycznej), dlatego należy bezwzględnie:

     Produktu nie należy nanosić  na powierzchnie  narażone na długotrwałe działanie wody lub nadmiernej wilgoci (np. zewnętrzne powierzchnie poziome lub o małym stopniu nachylenia oraz na powierzchnie, gdzie nie wykonano lub wykonano niewłaściwie funkcjonującą izolację poziomą zapobiegającą kapilarnemu podciąganiu wody w murach).

Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może być podstawą nieuznania reklamacji.