ZOBACZ
RÓWNIEŻ

Farba latex do wnętrz Farba latex do wnętrz     TRAWERTYN  TRAWERTYN   Farba  Metal Efekt (Różne efekty) Farba Metal Efekt (Różne efekty) Farba Betonowa Farba Betonowa Beton Look - Stiuk Betonowy      Beton Look - Stiuk Betonowy Lakier z brokatem - zestaw i Pasta brokatowa Lakier z brokatem - zestaw i Pasta brokatowa Beton Efekt seria ITALIA Beton Efekt seria ITALIA Beton Efekt XS Beton Efekt XS Efekt DESKI Farba TRAWERTYN Efekt DESKI Farba TRAWERTYN

GRUNT Uniwersalny.

Przed nałożeniem produktu należy upewnić się, że podłoże jest suche, nośne oraz wolne od infekcji biologicznych (grzyby, pleśnie itp.).  Luźne fragmenty podłoża należy usunąć, a ewentualnie powstałe nierówności naprawić materiałami typowymi dla jego charakteru. Słabe lub pylące podłoża należy wzmocnić preparatem EUROPUTZ Impregnat  Akrylowy stosując się do zasad podanych na opakowaniu produktu.

GRUNT Uniwersalny zaleca się nanosić na podłoże przy pomocy wałka malarskiego.  Powierzchnię należy pokrywać  równomiernie, bez prześwitów i zgrubień. Przedmioty i powierzchnie w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac należy zabezpieczyć przed przypadkowym zabrudzeniem (produkt po wyschnięciu możliwy do usunięcia tylko mechanicznie). Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia umyć w ciepłej wodzie.