PRODUKTY
POWIĄZANE

Grunt Uniwersalny Grunt Uniwersalny

Decor Granit

Mozaika DECOR GRANIT, to odmiana tynku mozaikowego produkowanego wyłącznie z naturalnych surowców mineralnych, głównie kolorowych granitów i marmurów, zespolonych  transparentnym spoiwem. Podstawą systemu jest 7 kolorów kruszyw o  zróżnicowanym uziarnieniu, które dla przygotowania tynku możemy łączyć w określone kombinacje. Każdemu z kolorowych kruszyw przypisana jest litera, dzięki czemu łatwo możemy zdefiniować interesującą nas kompozycję (dostępne kompozycje w zakładce „GALERIA”). Opakowanie jednostkowe zawsze zawiera 4 standardowe porcje kruszyw, i tak np. mozaika oznaczona ABBH zawiera jedną porcję kruszywa „A”, dwie porcje kruszywa "B" i jedną porcję kruszywa "H". Mozaika Decor Granit charakteryzuje się wyjątkową trwałością kolorów ze względu na ich naturalne pochodzenie. Produkowana jest w opakowaniach jednostkowych po 12 kg.

Nieodłącznym produktem pomocniczym w systemie mozaikowym jest EUROPUTZ Grunt, którego barwa powinna odpowiadać wybranej kompozycji kruszyw i jest z góry określona.

Zastosowanie

Mozaika DECOR GRANIT może być stosowana na wszystkie typowe podłoża budowlane, jak: beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, tynki gipsowe, płyty kartonowo-gipsowe itp. po ich uprzednim przygotowaniu. Produkt można stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

UWAGA!

Nie należy stosować tynków mozaikowych na powierzchniach narażonych na długotrwałe działanie wody i nadmiernej wilgoci, jak zewnętrzne powierzchnie poziome i o małym stopniu nachylenia oraz powierzchnie, gdzie nie wykonano lub wykonano niewłaściwie funkcjonującą izolację poziomą zapobiegającą kapilarnemu podciąganiu wody w murach.

Właściwości

- gotowa do użycia;

- wodorozcieńczalna (w stanie mokrym);

- doskonała przyczepność do podłoża;

- wodo i mrozoodporna (po całkowitym wyschnięciu);

- niebrudząca i łatwa do zmywania;

- bardzo trwała

Wydajność poszczególnych kompozycji kolorystycznych :

 

Szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego stosowania produktu znajdują się w w karcie charakterystyki (dokumenty do pobrania).

Dokumenty do pobrania