PRODUKTY
POWIĄZANE

Grunt Uniwersalny Grunt Uniwersalny

GOLD

Mozaika GOLD, to tynk mozaikowy oparty na kruszywie kwarcowym barwionym i spoiwie akrylowym. Podstawą systemu jest złote kruszywo GOLD, które moze być użyte samodzielnie lub w kompozycji z dowolnym kruszywem systemu CARAIBIK lub z kruszywem SILVER. Dzięki takiemu połączeniu uzyskujemy bardzo ciekawe efekty dekoracyjne. Zasada tworzenia i oznakowania kompozycji kolorystycznych jest taka sama jak w systemie CARAIBIK, przy czym przynajmniej jedna porcja kruszywa powinna być koloru GOLD. Mozaika produkowana jest w opakowaniach jednostkowych po 15 kg. Nieodłącznym produktem pomocniczym w systemie mozaikowym jest EUROPUTZ Grunt, którego barwa zależy od użytej kompozycji kruszyw.

Zastosowanie

Mozaika GOLD może być stosowana na wszystkie typowe podloża budowlane, jak beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, tynki gipsowe, płyty kartonowo-gipsowe  itp. zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Nie należy stosować tynków mozaikowych na powierzchniach narażonych na długotrwałe działanie wody i nadmiernej wilgoci, jak zewnętrzne powierzchnie poziome i o małym stopniu nachylenia oraz powierzchnie, gdzie nie wykonano lub wykonano niewłaściwie działającą izolację poziomą zapobiegającą kapilarnemu podciąganiu wody w murach.

Właściwości

- gotowa do użycia;

- wodorozcieńczalna ( w stanie mokrym);

- łatwa w aplikacji;

- doskonała przyczepność do podłoza;

- wodo i mrozoodporna (po całkowitym wyschnięciu);

- niebrudząca i łatwa do zmywania;

- trwała

Wszelkie szczegółowe informacje zawarte  w dokumentach załączonych dla mozaiki CARAIBIK są właściwe również dla mozaiki GOLD i dostępne są do pobrania w zakładce :Tynki mozaikowe - CARABIC

Dokumenty do pobrania